EL GRUP

    El Grup d'Estudis Llibertaris Els Oblidats sorgí de la iniciativa d'un grup d'historiadors i investigadors de Mallorca moguts pel buit que existia en la història del moviment obrer -i més concretament en l'anarquista- a les Illes Balears. Decidirem trencar amb la mancança existent i intentar treure a la llum una història que ha romàs anys arraconada i amagada. L'enfoc historiogràfic cap al moviment llibertari no ha gaudit d'un interès genuí i objectiu per part de l'àmbit acadèmic illenc.

    En pocs anys hem fet un gran esforç i hem publicat diversos llibres de temàtica llibertària acarant dues vessants. En primer lloc, hem reeditat textos que al nostre parer ens ajuden a entendre la història i l'evolució del moviment àcrata illenc, escrits per anarquistes mallorquins o forans. Així hem rescatat textos escrits en el passat i que han quedat en l'oblit degut a les circumstàncies socials i polítiques que han marcat la nostra història contemporània. Per altre banda, hem publicat diverses investigacions pròpies sobre la història de l'anarquisme mallorquí. Obres que consideram d'imprescindible consulta per poder abastar la història d'una part important del moviment obrer i per entendre aquesta filosofia radical i transformadora. La nostra activitat no tan sols engloba l'edició de llibres, el Grup participa en conferències, taules rodones i col·labora de forma periòdica en publicacions llibertàries, generalistes o específicament històriques.

    L'objectiu del Grup és la promoció i la coneixença de la història del moviment llibertari a les Illes Balears ja sigui en l'àmbit acadèmic, llibertari o en el de les dites classes populars.